• Volzhskaya Embankment

graphite on paper, 42x30 cm, 2015

Volzhskaya Embankment

  • Availability: In Stock
  • $349
  • $175