Drawings

Сat

Сat

charcoal on paper, 42x30 cm, 2015..

$200 $399

Apple

Apple

charcoal on paper, 42x30 cm,  2015..

$175 $349

Flower and mountains

Flower and mountains

charcoal on paper, 42x30 cm, 2015..

$200 $399

View of the Volga river

View of the Volga river

charcoal on paper, 42x30 cm, 2015..

$161 $321

Long Berry cocktail

Long Berry cocktail

sanguine, charcoal on paper, 42x30 cm, 2015..

$200 $399

Notes

Notes

charcoal on paper, 42x30 cm, 2015..

$200 $399

Summer courtyard

Summer courtyard

sanguine, charcoal on paper, 42x30 cm, 2015..

$175 $349

Julia

Julia

charcoal on paper, 42x30 cm, 2015..

$175 $349

Stones

Stones

graphite on paper, 42x30 cm, 2015..

$200 $399

Volzhskaya Embankment

Volzhskaya Embankment

graphite on paper, 42x30 cm, 2015..

$175 $349

Borsky bridge

Borsky bridge

graphite on paper, 42x30 cm, 2015..

$175 $349

Rozhdestvenskaya street

Rozhdestvenskaya street

graphite on paper, 42x30 cm, 2015..

$175 $349

Alena

Alena

graphite on paper, 42x30 cm, 2015..

$200 $399

Ksenia and paintings

Ksenia and paintings

graphite on paper, 42x30 cm, 2015..

$200 $399

Guitar

Guitar

graphite on paper, 42x30 cm, 2015..

$175 $349

Showing 106 to 120 of 121 (9 Pages)