Painting

Night bridge in Nizhny

Night bridge in Nizhny

oil on canvas, 60x40 cm, 2013..

$500 $1,000

Forest Road

Forest Road

oil on canvas, 60x40 cm, 2013..

$500 $1,000

Summer day

Summer day

oil on canvas, 80x50 cm, 2013..

$450 $900

Maria

Maria

oil on canvas, 70x50 cm, 2013..

$750 $1,500

Old Hollywood

Old Hollywood

oil on canvas, 80x50 cm, 2013..

$450 $900

Tears

Tears

oil on canvas, 70x50 см, 2013..

$400 $800

Victoria and apples

Victoria and apples

oil on canvas, 80x50 cm, 2013..

$600 $1,200

Girl, mirror and picture

Girl, mirror and picture

oil on canvas, 70x50 см, 2013..

$500 $1,000

Dasha

Dasha

oil on canvas, 80x50 cm, 2013..

$700 $1,400

Fountain in Barcelona

Fountain in Barcelona

oil on canvas, 70x50 cm, 2013..

$400 $800

Night L. A.

Night L. A.

oil on canvas, 80x50 cm, 2013..

$400 $800

Bather

Bather

oil on canvas, 70x50 cm, 2013..

$900 $1,800

Victoria

Victoria

oil on canvas, 80x50 cm, 2013..

$775 $1,550

Victoria

Victoria

oil on canvas, 70x50 cm, 2013..

$800 $1,600

Showing 76 to 89 of 89 (6 Pages)